CAM software training

CAM software is belangrijk in het 3D print proces, net als in het frees proces. Men kan alleen maar functioneel CAD ontwerp doen als men de fijne kneepjes van het productie proces weet. Goed ingestelde CAM software zal de kosten per product met 10% verminderen.

CAM software

De CAM software is het programma dat uw 3D tekening omzet naar commando`s die uw 3D printer begrijpt. Als uw engineer weet waarom, welke codes naar de 3D printer gestuurd worden, kan men veel kostenefficiënter produceren. In de training gaan we uit van een standaard CAM pakket. Dit CAM pakket kan zonder verdere kosten bij u lokaal geïnstalleerd worden. In dit CAM pakket zitten veel opties die voor de meeste CAM pakketten hetzelfde zullen zijn. U bent dan niet gebonden aan een specifiek CAM pakket, maar u weet wel welke opties er bestaan.

CAM software: 300+ settings in het CAM pakket
300+ settings in het CAM pakket

CAM settings

We zullen door alle 300+ optie heen lopen, en gaan ervan uit dat u ze de dag erna weer vergeten bent. Wacht, wat? Totdat u aan het ontwerpen gaat. Dan denkt u: wacht eens even, was er niet 1 van die 300 settings die dat probleem voor mij oplost?

In de meeste gevallen zal een goed ingesteld CAM pakket een tijdsbesparing van 10% opleveren bij het 3D printen. Omdat tijd de grootste kosten factor in 3D printen is, zal dit meteen een 10% kostenreductie opleveren. Verdere kosten besparing zal men krijgen omdat er per object minder materiaal verbruikt wordt.

CAM software is belangrijk in het 3D print proces

dfAM Certificaat

Na afloop krijgt uw engineer een dfAM certificaat. Omdat de CAM pakketten elke maand evolueren, krijgt de gecertificeerde dfAM engineer ook een vast aanspreek punt bij ons om vragen over settings van het CAM pakket te stellen. Deze dienst verlenen wij via een strippenkaart systeem.


Optioneel kan er ook gekeken worden naar klant specifieke user settings binnen de CAM software.